1. API (Application Programming Interface)
  ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເວບໄຊ້ ກັບ ເວບໄຊ້ ຫຼື ລະຫວ່າງ ເຊີເວີ ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ API ຄ້າຍຄືພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດແລກຂໍ້ມູນກັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ
 2. APU (Accelerated Processing Unit)
  ເປັນຊິບທີ່ລວມ CPU ແລະ GPU ເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກທາງດ້ານກາບຟິກ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ
 3. Bandwidth
  ຄວາມຈຸຂອງຄວາມໄວໃນການສື່ສານ ແລະ ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ
 4. Bit
  ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ສັນຍານດີຈິຕອນເປັນຫຼັກ
 5. Bookmarks
  ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບບັນທຶກໜ້າເວບໄຊ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ງານເລື້ອຍໆ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ
 6. Browser
  ເປັນໂປຣແກຣມ ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນ ທີ່ເອົາໄວ້ສຳລັບເປີດເວບໄຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເທີງເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ ຜ່ານການເຊື່ອຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ເປັນຕົ້ນ
 7. Cache
  ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ສູງ. ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງການໃຊ້ເລື້ອຍໆໄວ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ
 8. CDN (Content Delivery Networks)
  ຄືລະບົບເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງ Server  ກະຈາຍຕົວຢູ່ຕາມພູມມີພາກຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ. Server ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄປຫາຜູ້ຮັບປາຍທາງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ລວມທັ້ງເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນພ້ອມ
 9. CPU (Central Processing Unit)
  ໜ່ວຍປະມວນຜົນການ ເປັນດັ່ງສະໝອງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮັບຄຳສັ່ງເຂົ້າມາຈາກອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Device) ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່  (Peripheral Device)  ຜ່ານທາງແຣມ (RAM) 
 10. DNS (Domain Name Server)
  ຕົວແປງທີ່ຢູ່ເທີງອິນເຕີເນັດ ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງເທີງອິນເຕີເນັດຈະໄດ້ຮັບ IP Address ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຈະມີລັກສະນະເປັນຕົວເລກ ຊຶ່ງຍາກໃນການຈົດຈຳເວລາທີ່ຈະເຂົ້າຊົມເວບໄຊ້ ຊຶ່ງປັບໃຫ້ມີການຕັ້ງການເຂົ້າເວບໄຊ້ໂດຍໃຊ້ຊື່ໂດເມນ ເມື່ອມີຄົນເຂົ້າເວບໄຊ້ຜ່ານຊື່ໂດເມນ ເວບບາວເຊີຈະຕອບໂຕ້ຜ່ານທີ່ຢູ່ IP Address ແລະ DNS  ຈະແປຊື່ໂດເທນມາເປັນ IP ເພື່ອໃຫ້ບາວເຊີສາມາດໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າເວບໄຊ້ນັ້ນໄດ້
 11. Encode
  ເປັນການເຂົ້າລະຫັດ ເພື່ອແປງຂໍ້ມູນຈາກຮູບແບບໜຶ່ງໄປເປັນອີກແບບໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ສາມດດັກຈັບຂໍ້ມມູນດິບໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
 12. Encrypt
  ການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອແປງຂໍ້ມູນ ຄ້າຍຄືກັບການ Encode ແຕ່ຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ມີລະຫັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ
 13. FTP (File Transfer Protocol)
  ເປັນ Protocol ທີ່ອອກແບມາໃຫ້ເພື່ອໃຊ້ໃນກການຮັບສົ່ງລະຫວ່າງ Client ແລະ Server 
 14. GPU (Graphics Processing Unit)
  GPU ຫຼື ກາດຈໍ ແມ່ນໜ່ວຍປະມວນຜົນດ້ານກາບຟິກ ມີລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັບ CPU  ແຕ່ມີໂຄງສ້າງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນເພາະ GPU ມີການປະມວນຜົນແບບ Parallel ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຄຳນວນວຽກງານໄດ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ.
 15. GUI (Graphical User Interface)
  ເປັນຕົວກາງທີ່ເຄື່ອງເຊີເວີ (Server) ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ງານໂດຍໃຊ້ໄອຄອນ (Icon) ຮູບພາບ (Image)  ແລະ ສັນຍາລັກອື່ນໆ ເພື່ອແທນລັກສະນະຕ່າງໆ ຂອງໂປຣແກຣມ ໂດຍຈະໃຊ້ເມົ້າ ເປັນຫຼັກ ແທນການພິມຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ໃນການເຮັດວຽກ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ
 16. Harddisk
  ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳພາຍນອກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນຄອມພິວເຕີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂປຣແກຣມ, ຂໍ້ມູນເອກະສານ, ຮູບພາບ, ໜັງ, ເກມ ຫຼື ຂໍ້ມູນສຳຄັນອື່ນໆ ພາຍໃນຄອມພິວເຕີ
 17. Internet
  ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທົ່ວໂລກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການສື່ສານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ໂດຍອາໃສຕົວເຊື່ອມເຄືອຂ່າຍພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນ ນັ້ນແມ່ນ ເຊີ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄອມພິວເຕີທີ່ມີຮາດແວທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໄດ້
 18. Intranet
  ລະບົບເຄືອຂ່າຍໃນອົງກອນ ເປັນບໍລິການ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີຄືກັນກັບ Internet ແຕ່ຈະເປີດໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະສະມາຊິກພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ ບຸກຄົນພາຍນອກບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້
 19. IP Address
  ຄື ໝາຍເລກທີ່ສາມາດລະບຸຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍດຽວກັນ ຫຼື ຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ນອກເຄືອຂ່າຍກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍ IP Address ຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງຊໍ້າກັນໄດ້
 20. ISP (Internet Service Provider)
  ຄື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖີງອິນເຕີເນັດ ໂດຍຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສາມາດສ້າງທາງເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້
 21. LAN (Local Area Network)
  ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ ພາຍໃນຕຶກອາຄານ ຫຼື ສຳນັກງານ
 22. MAN (Metropolitan Area Network)
  ເຄືອຂ່າຍຂອງລະບົບໄອທີ ຫຼື ຄອມພິວເຕີ ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ລະດັບ ຕົວເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ເຊັ່ນ ລະບົບໂທລະສັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ແຍກກັນດ້ວຍລະຫັດພື້ນທີ່ (Area Code) 
 23. Ping
  ເປັນຄ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕອບສະໜອງຄວາມໄວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
 24. Platform
  ຮາກຖານຂອງລະບົບຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າເຖີງອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ Google, Facebook, Youtube ຫຼື Twitter ເປັນຕົ້ນ
 25. Plug In ຫຼື Extentions
  ເປັນ ໂປຣແກຣມເສີມ ທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ໂປຣແກຣມຫຼັກ ເຊີ່ງເຮົາອາດຈະຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ງານ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕັ້ງກໍ່ໄດ້ ໂດຍຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສະເພາະທາງ ເຊີ່ງເປັນສາມາດເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂປຣແກຣມຫຼັກເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ
 26. Protocol
  ຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງໃນການສື່ສານລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ພາສາສື່ສານທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວກາງໃນການສື່ສານລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີສອງເຄື່ອງຂຶ້ນໄປ
 27. RAM (Random Access Memory)
  ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳພາຍໃນ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນຫຼັກຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນມືຖືທຸກຊະນິດ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນເວລາທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼວຽນຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ (ເມື່ອບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃໝ່ ແລະ ເສຍຫາຍ)
 28. ROM (Read Only Memory)
  ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຖາວອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ ມີໜ້າທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບຕາຍຕົວ ເຖີງວ່າບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼວຽນຢູ່ຂໍ້ມູນກໍ່ຈະບໍ່ເສຍຫາຍ
 29. Router
  ເປັນອຸປະກອນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຳນວນຫາເສັ້ນທາງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ  (Sender) ທີ່ຕົ້ນທາງ (Source) ໄປຫາຜູ້ຮັບ (Receiver) ທີ່ຢູ່ປາຍທາງ (Destination) ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ
 30. SEO (Search Engine Optimization)
  ການຈັດສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງເວບໄຊ້ໃຫ້ສະແດງຜົນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຂອງການຄົ້ນຫາໃນ Search Engine ໃນ Keyword ທີ່ເໝາະສົມແລະຖືກຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງເວບໄຊ້
 31. TCP (Transmission Control Protocol)
  ເປັນໂປຣໂຕຄໍທີ່ອາໃສການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປກັບລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ປາຍທາງ ໂດຍມີການກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ຈັດສົ່ງໄປຫາເຊີເວີນັ້ນເປັນໄປຕາມລຳດັບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຕົ້ນທາງສົ່ງອອກມາ ດ້ວຍການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງຝັ່ງທັງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ
 32. URL (Universal Resource Locator)
  ທີ່ຢູ່ເວບໄຊ້ທີ່ໃຊ້ຄົ້ນຫາໜ້າເວບໜຶ່ງ URL ຈະເປັນສິ່ງທີ່ນຳໄປຫາໜ້າໃດໜ້າໜຶ່ງພາຍໃນເວບໄຊ້ URL ປະກອບດ້ວຍຊື່ໂດເມນ ແລະ ອັງປະກອບອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນໃນການຄົ້ນຫາໜ້າເວບໄຊ້ ຫຼື ເນື້ອຫາທີ່ເຈາະຈົງ
 33. WWW (World Wide Web)
  ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງອິນເຕີເນັດ ມັກຈະໃຊ້ສັບສົນກັບອິນເຕີເນັດ ແຕ່ www  ເປັນພຽງສ່ວນບໍລິການໜຶ່ງໃນອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ
 34. WAN (Wide Area Network)
  ເປັນລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ຄວບຄຸມບໍລິເວນກວ້າງ ໃນລະດັບປະເທດ ຫຼື ທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ໃນລະດັບໂລກ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ເປັນຕົ້ນ
 35. ZIP
  ວິທີລວມໄຟຣ໌ຈຳນວນຫຼາຍໆ ໄວ້ເປັນໄຟຣ໌ດຽວ ແລະ ຂະໜາດໄຟຣ໌ນ້ອຍກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງໄຟຣ໌ຫຼາຍໆ ໄຟຣ໌ ໄປໃນເທື່ອດຽວ ແລະ ສົ່່ງໄຟຣ໌ໄດ້ໄວເພາະຂະໜາດນ້ອຍລົງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://searchnetworking.techtarget.com/definition/bandwidth ; https://techterms.com/definition/bit ; https://en.wikipedia.org/wiki/Intranet ; https://en.wikipedia.org/wiki/Internet ; https://www.computerhope.com/jargon/r/rom.htm ; https://www.investopedia.com/terms/i/ip-address.asp ; https://www.whoismyisp.org/articles/what-is-an-isp ; https://etc.usf.edu/techease/win/internet/what-is-a-plugin-how-do-i-install-it/ ; https://www.techopedia.com/definition/4528/protocol ; http://www.plugthingsin.com/internet/what-is-a-router/ ; https://engineering.thinknet.co.th/encode-encrypt-hash-%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-a863e2af3621 ; https://www.computerhope.com/jargon/g/gui.htm

en_USEnglish