ແຣມ “RAM” ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກຂອງຄອມພິວເຕີ. ມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມໄວຂອງຄອມພິວເຕີ້. ໂດຍຄຳວ່າ “RAM” ຫຍໍ້ມາຈາກ Random Access Memory ມີ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊຸດຂອງຄຳສັ່ງ ຂອງໂປແກຣມເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປປະມວນຜົນຢູ່ CPU.

RAM ຖືກຈັດປະເພດເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວ ໂດຍການເຮັດວຽກຈະເປັນການຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບສຸ່ມ ຊຶ່ງ CPU ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກໆສ່ວນຂອງ RAM ເພື່ອຄວາມໄວໃນການບັນທຶກ ແລະອ່ານຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດຂອງ ຄຳວ່າ Random Access. ແຕ່ເມື່ອຄອມພິວເຕີຖືກປິດ ຫຼື ຕັດໄຟ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນ RAM ຈະສູນເສຍໄປ.

ວີດີໂອ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບແຣມ

ປະຫວັດສາດຂອງແຮມ

ຊິບ Ram ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນທ້າຍປີ 1960, ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ DRAM ຄື Intel 1103 ແມ່ນເປີດໂຕໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 1970.

ບັນດາຄອມພິວເຕີ Laptop ຖືກຜະລິດໃນສັດຕະວັດທີ 90 ເຊີ່ງບັນດາ Laptop ແມ່ນນຳໃຊ້ RAM ປະເພດ SDR ຊຶ່ງຍັງມີຄວາມໄວປານກາງ ແລະ ຄວາມຈຸໜ້ອຍຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນອາດຈະຫາໄດ້ຍາກສຳລັບ RAM ປະເພດນີ້.

ຕໍ່ມາປີໃນໄລຍະປີ 2000 ກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ RAM ລຸ້ນຕໍ່ມາ. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) ທີ່ມີຄວາມໄວ ສອງເທົ່າ ແລະ ຄວາມຈຸດີກວ່າ SDR ໂດຍໃສ່ຊື່ມັກຈະເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ DDR ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາ RAM ທີີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນ. ເຊີ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊ່ວງປີ 2000 ເຖີງທ້າຍປີ 2004.

ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດປີ, ກັບການປະກົດຕົວລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ໃໝ່ກວ່າ ທີ່ມາພ້ອມກັບບັນດາລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມີໜ້າຕ່າງໃຊ້ງານງ່າຍ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ Window XP ເປີດໂຕໃນປີ 2003. ຕໍ່ກັບການປະກົດຕົວຂອງໜ້າຕ່າງທີ່ມີສີສັນ ແລະ ຄວາມລື່ນໄຫຼ ທຽບກັບລະບົບປະຕິບັດການກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ RAM ກໍ່ຕ້ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຈຸຫຼາຍຂຶ້ນ. ບັນດາຜູ້ຜະລິດກໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງມັນໂດຍມີລຸ້ນຕໍ່ມາ ຄື DDR2 ທີ່ມີຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຈຸຫຼາຍກວ່າພໍສົມຄວນ, ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ປະຢັດພະລັງງານຖ້າທຽບໃສ່ DDR. ປັດຈຸບັນ, ຍັງສາມາດຊອກເຫັນ DDR2 ກັບຄວາມຈຸເຖີງ 4GB. RAM DDR2 ຖືກນຳໃຊ້ໃນໃນບັນດາ Laptop ຜະລິດໃນທ້າຍ 2003 ເຖີງທ້າຍປີ 2009.

ໃນປີ 2007 ກັບການເປີດໂຕ ລະບົບປະຕິບັດການ Windows Vista, Mac OS X Leopard, ຜູ້ຜະລິດກໍ່ໄດ້ພັດທະນາ RAM ລຸ້ນຕໍ່ຈາກ DDR2 ແມ່ນ DDR3 ໂດຍຄວາມໄວ, ຄວາມຈຸ ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຍັງປະຢັດພະລັງງານກວ່າ 30% ທຽບກັບ DDR2. ນ້ີແມ່ນຊະນິດ RAM ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍປີ 2009 ເຊີ່ງຄວາມຈຸສູງສຸດເຖີງ 16GB/ອັນ. ຄຽງວຄູ່ກັບ DDR3 ກໍ່ຍັງມີລຸ້ນ DDR3L ທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມມືຂອງ ບໍລິສັດ Kingston ແລະ ບໍລິສັດ Intel ໃນການຜະລິດ RAM ທີ່ປະຢັດໄຟ. ຕົວ L ນ້ີແມ່ນ Low ທີ່ໃຊ້ເປັນອ້າງອີງວ່າ RAM DDR3 ຊະນິດນີ້ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າ (RAM DDR3 ໃຊ້ 1,5V ສ່ວນ RAM DDR3L ໃຊ້ 1,35V)

ເມື່ອວັນຄົບຮອບ 8 ປີ ຂອງ RAM DDR3 ກໍ່ມີລຸ້ນໃໝ່ DDR4 ປະກົດຂຶ້ນ. ບັນດາການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຈຸດສັງເກດແມ່ນ: ຄວາມໄວ (Clock) ແລະ (Timing), ຫຼຸດການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາໜ່ວງ (latency).

ເດືອນ 11 ປີ 2018 ບໍລິສັດ SK Hynix ໄດ້ເປີດໂຕ module DDR5 16GB ທຳອິດຂອງໂລກ.

ສະເປກຂອງແຣມ DDR5 ມີອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ 3200-6400 Mbps ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ ຈາກ DDR4 (1600-3200 Mbps). ສ່ວນ SK hynix ລະບຸວ່າແຣມຂອງຕົວເອກເຮັດໄດ້ 4800-5600 Mbps.

ໃນປັດຈຸບັນ, ແຣມ DDR5 ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເທື່ອ.

ສ່ວນປະກອບຂອງ Ram ລວມມີ:

 1. ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂາເຂົ້າ (Input Storage Area)
  ສ່ວນນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນ (Input Device) ເຊັ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກແປ້ນພິມ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະມວນຜົນຕໍ່ໄປ.
 2. ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເວລາເຮັດວຽກ (Working Storage Area)
  ສ່ວນນີ້ເປັນສ່ວນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນ
 3. ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຂາອອກ (Output Storage Area)
  ສ່ວນນີ້ເປັນສ່ວນທີ່ຈັດເກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂະບວນການປະມວນຜົນ. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອລໍຖ້າຈະຖືກສົ່ງໄປສະແດງອອກທີ່ໜ່ວຍສະແດງຜົນອື່ນໆທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ໜ້າຈໍສະແດງຜົນ ເປັນຕົ້ນ.
 4. ພື້ນທີ່ຈັດເກັບໂປແກຼມ (Program Storage Area)
  ສ່ວນນີ້ເປັນສ່ວນທີ່ໃຊ້ເກັບຮັກສາຊຸດຄຳສັ່ງ ຫຼື ໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການຈະສົ່ງເຂົ້າມາ ເພື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ປະຕິບັດຕາມຊຸດຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ. ໜ່ວຍຄວບຄຸມຈະເຮັດໜ້າທີ່ດຶງຄຳສັ່ງຈາກພາກສ່ວນນີ້ ເທື່ອລະຄຳສັ່ງເພື່ອການແປຄວາມໝາຍ ວ່າຄຳສັ່ງນັ້ນ ສັ່ງໃຫ້ເຮັດຫຍັງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໜ່ວຍຄວບຄຸມຈະໄປຄວບຄຸມຮາດແວທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມ ຄຳສັ່ງນັ້ນໆ.

ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຊື້ແຣມ

1.ຄວາມສາມາດບັນຈຸ ( Capacity : GB )

ແມ່ນພື້ນທີ່ໃນການຝາກຂໍ້ມູນ ເຊໍີ່ງຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປປະມວນຜົນຢູ່ ຊີພີຢູ.  ຖ້າເຮົາຍິ່ງມີຄວາມຈຳຫຼາຍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີເຮົາຍິ່ງໄວ.

ແລ້ວເທົ່າໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ, ໂດຍການເຮັດວຽກທົ່ວໄປ ແນະນຳ 8 GB ກໍ່ພຽງພໍສຳລັບການໃຊ້ງານທົ່ວໄປ. ແຕ່ໃນການເຮັດວຽກທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືເລີ່ມຕົ້ນ ວຽກງານຂັ້ນສູງ ຂຶ້ນໄປ ແນະນຳໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນ 16 GB ເລີຍເພາະອາດຈະພຽງພໍກັບການໃຊ້ງານທຸກໆຢ່າງແລ້ວ

2. ຄວາມໄວ Bus ( Bus Speed )

ຕົວເລກນີ້ແມ່ນຄ່າທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມໄວໃນການສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນໄປຫາ CPU ນັ້ນເອງ. ມັນມີຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: 2133 MHz, 2400 MHz ຫຼື 3200 MHz ເປັນຕົ້ນ, ຖ້າເຮົາຍິ່ງໃຊ້ Bus ທີ່ສູງຫຼາຍ, ອັດຕາຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນກໍ່ຈະມີຫຼາຍໄປພ້ອມ

3. DDR ຕ້ອງມີການຄັດເລືອກ DDR ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຊ່ອງສຽບຂອງແຣມ ໃນເມນບອດ ເພາະວ່າ DDR ຕ່າງກັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ປັດຈຸບັນ, ແຣມ ຈະຢຸ່ DDR4 ຕັ້ງແຕ່ Intel  Socket LGA 1151 ເປັນຕົ້ນໄປ ສາມາດຮອງຮັບການໃຊ້ງານ DDR4 ໄດ້ ຖ້າລຸ້ນຕໍ່າກວ່ານີ້ຕ້ອງໃຊ້ DDR3 (ຫາຊື້ມື 1ໄດ້ຍາກ)

ວີດີໂອ ປຽບທຽບແຣມທີ່ມີຂະໜາດ Capacity : GB ແຕກຕ່າງກັນ

Credit: https://vi.wikipedia.org/wiki/RAM, https://news.skhynix.com/sk-hynix-launches-worlds-first-ddr5-dram/,

en_USEnglish