Author: SLK 200

IBM Announces First Modern Hard Drive

IBM Archives: IBM 3340 IBM announces the first modern hard drive, the Winchester, also known as the 3340. The 3340 had three different types of data modules, 35MB, 70MB, and 70MB with .5MB being on fixed...

Read More

ຄຳສັບຄອມພິວເຕີ ລວມຄຳສັບຄອມພິວເຕີທີ່ຄວນຮູ້ (Computer Terms you Should Know)

API (Application Programming Interface)ຄືການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເວບໄຊ້ ກັບ ເວບໄຊ້ ຫຼື ລະຫວ່າງ ເຊີເວີ ກັບຜູ້ໃຊ້ງານ API ຄ້າຍຄືພາສາຄອມພິວເຕີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດແລກຂໍ້ມູນກັນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະAPU (Accelerated Processing Unit)ເປັນຊິບທີ່ລວມ CPU ແລະ GPU ເຂົ້າໄວ້ນຳກັນ, ຮອງຮັບການເຮັດວຽກທາງດ້ານກາບຟິກ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນວ່ອງໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນBandwidthຄວາມຈຸຂອງຄວາມໄວໃນການສື່ສານ ແລະ ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກຈຸດໜຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດໜຶ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດBitເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ສັນຍານດີຈິຕອນເປັນຫຼັກBookmarksເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບບັນທຶກໜ້າເວບໄຊ້ທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ງານເລື້ອຍໆ ເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປBrowserເປັນໂປຣແກຣມ ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນ ທີ່ເອົາໄວ້ສຳລັບເປີດເວບໄຊ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສາມດເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເທີງເວັບໄຊ້ຕ່າງໆ ຜ່ານການເຊື່ອຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ ໂປຣແກຣມ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ເປັນຕົ້ນ Cacheເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳ ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນທີ່ສູງ. ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງການໃຊ້ເລື້ອຍໆໄວ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນCDN (Content Delivery Networks)ຄືລະບົບເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຄື່ອງ Server  ກະຈາຍຕົວຢູ່ຕາມພູມມີພາກຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກ. Server ເຫຼົ່ານີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ໄປຫາຜູ້ຮັບປາຍທາງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ລວມທັ້ງເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນພ້ອມCPU (Central Processing Unit)ໜ່ວຍປະມວນຜົນການ ເປັນດັ່ງສະໝອງຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ທີ່ຮັບຄຳສັ່ງເຂົ້າມາຈາກອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Device) ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່  (Peripheral Device)  ຜ່ານທາງແຣມ (RAM) DNS (Domain Name Server)ຕົວແປງທີ່ຢູ່ເທີງອິນເຕີເນັດ ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະເຄື່ອງເທີງອິນເຕີເນັດຈະໄດ້ຮັບ IP Address ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຈະມີລັກສະນະເປັນຕົວເລກ ຊຶ່ງຍາກໃນການຈົດຈຳເວລາທີ່ຈະເຂົ້າຊົມເວບໄຊ້ ຊຶ່ງປັບໃຫ້ມີການຕັ້ງການເຂົ້າເວບໄຊ້ໂດຍໃຊ້ຊື່ໂດເມນ ເມື່ອມີຄົນເຂົ້າເວບໄຊ້ຜ່ານຊື່ໂດເມນ ເວບບາວເຊີຈະຕອບໂຕ້ຜ່ານທີ່ຢູ່ IP Address ແລະ DNS  ຈະແປຊື່ໂດເທນມາເປັນ IP ເພື່ອໃຫ້ບາວເຊີສາມາດໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ເຂົ້າເວບໄຊ້ນັ້ນໄດ້Encodeເປັນການເຂົ້າລະຫັດ ເພື່ອແປງຂໍ້ມູນຈາກຮູບແບບໜຶ່ງໄປເປັນອີກແບບໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ສາມດດັກຈັບຂໍ້ມມູນດິບໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດEncryptການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອແປງຂໍ້ມູນ ຄ້າຍຄືກັບການ Encode ແຕ່ຈະມີພຽງແຕ່ຜູ້ມີລະຫັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນFTP (File Transfer Protocol)ເປັນ Protocol...

Read More

ແຣມ “RAM”, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ແຣມ ແລະ ຄວນສັງເກດຫຍັງແນ່ເວລາເລືອກຈະຊື້ແຣມ

ແຣມ “RAM” ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກຂອງຄອມພິວເຕີ. ມັນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມໄວຂອງຄອມພິວເຕີ້. ໂດຍຄຳວ່າ “RAM” ຫຍໍ້ມາຈາກ Random Access Memory ມີ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບຂໍ້ມູນ ຫຼື ຊຸດຂອງຄຳສັ່ງ ຂອງໂປແກຣມເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປປະມວນຜົນຢູ່ CPU. RAM ຖືກຈັດປະເພດເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວ ໂດຍການເຮັດວຽກຈະເປັນການຂຽນ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບສຸ່ມ ຊຶ່ງ CPU ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກໆສ່ວນຂອງ RAM ເພື່ອຄວາມໄວໃນການບັນທຶກ ແລະອ່ານຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດຂອງ ຄຳວ່າ Random Access. ແຕ່ເມື່ອຄອມພິວເຕີຖືກປິດ ຫຼື ຕັດໄຟ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນ RAM ຈະສູນເສຍໄປ. ວີດີໂອ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບແຣມ ປະຫວັດສາດຂອງແຮມ ຊິບ Ram ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນທ້າຍປີ 1960, ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ DRAM ຄື Intel 1103 ແມ່ນເປີດໂຕໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 1970. ບັນດາຄອມພິວເຕີ Laptop ຖືກຜະລິດໃນສັດຕະວັດທີ 90 ເຊີ່ງບັນດາ Laptop ແມ່ນນຳໃຊ້ RAM ປະເພດ SDR ຊຶ່ງຍັງມີຄວາມໄວປານກາງ ແລະ ຄວາມຈຸໜ້ອຍຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນອາດຈະຫາໄດ້ຍາກສຳລັບ RAM ປະເພດນີ້. ຕໍ່ມາປີໃນໄລຍະປີ 2000 ກໍ່ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ RAM ລຸ້ນຕໍ່ມາ. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) ທີ່ມີຄວາມໄວ ສອງເທົ່າ ແລະ ຄວາມຈຸດີກວ່າ SDR ໂດຍໃສ່ຊື່ມັກຈະເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ DDR ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາ RAM ທີີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນ. ເຊີ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊ່ວງປີ 2000 ເຖີງທ້າຍປີ 2004. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດປີ,...

Read More
en_USEnglish