ເມນບອດ (Mainboard) ຫຼື ໃນຕ່າງປະເທດຈະນິຍົມເອີ້ນວ່າ “ມາເທີບອດ” (Motherboard) ເປັນສ່ວນປະກອບໜື່ງທີ່ສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ມັນເປັນແຜງວົງຈອນອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ລວມເອົາ ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳຊົ່ວຄາວ, ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ມາເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ດີ.

ວີດີໂອ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເມນບອດ

ສ່ວນປະກອບໃນ Mainboard

 1. CPU Socket ຊ່ອງສຽບ ຊີພີຢູ
 2. Chipset ຊີບເຊັດ
 3. RAM Slot ຊ່ອງສຽບແຣມ
 4. Graphic Card Slot ຊ່ອງສຽບກາດສະແດງຜົນ ຫຼື ກາດຈໍ
 5. PCI Slot ຊ່ອງ ສຽບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ກາດຈໍ, ກາດສຽງ, ກາດອິນເຕີເນັດ
 6. SATA Port ຫົວຕໍ່ອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ
 7. Power supply connector ຫົວຕໍ່ແຫຼ່ງສະໜອງໄຟ
 8. ICH Chipset ຊິບຈັດການການສື່ສານຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ CPU ແລະເມນບອດ.
 9. Switch Port ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຫົວສະວິດຄວບຄຸມ
 10. External Port ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນພາຍນອກຕ່າງໆ

ຖ້າຖາມວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະກອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ສຳລັບຫຼີ້ນເກມຂຶ້ນມາຈັກເຄື່ອງນັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອຸປະກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼີ້ນເກມໄດ້ລື່ນໄຫຼຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ກາດຈໍ, ຊີພີຢູ ຈົນບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສົນໃຈຄວາມສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງ ນ້ນກໍ່ແມ່ນ Mainboard. ເພາະວ່າມັນອາດຈະພົວພັນເຖີງອັດຕາຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ,

“ຖ້າປຽບທຽບ Mainboard ກັບຄົນເຮົາ ກໍ່ຄືກັນກັບລະບົບປະສາດທີ່ເຊື່ອມໂຍງທຸກຢ່າງໃຫ້ຄອມພິວເຕີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງລື່ນໄຫຼທີ່ສຸດ”

ແລະນອກຈາກອຸປະກອນພາຍໃນແລ້ວ ອຸປະກອນພາຍນອກຕ່າງໆເຮົາກໍ່ຕ້ອງສຽບເຂົ້າກັບ Mainboard ເຊັ່ນ ຄີບອດ, ກ້ອງ Web Camera ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສິ່ງເຮົາຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆໃນເມນບອດ

 1. ວິທີການເລືອກ

ເພື່ອໃຫ້ການຊື້ ແລະ ເລືອກໃຊ້ Mainboard ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນສັງເກດ ແລະ ພິຈາລະນານັ້ນມີດັ່ງນີ້

 1. ເລືອກອັນທີ່ຮອງຮັບ CPU ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ

ຕົວປະມວນຜົນ CPU ແມ່ນພະເອກຂອງຄອມພິວເຕີເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກ Mainboard ທຳອິດທີ່ເຮົາຄວນສັງເກດວ່າ Mainboard ທີ່ເຮົາຈະເລືອກຊື້ນີ້ສາມາດຮອງຮັບກັບ CPU ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ຫຼື ບໍ່

 1. ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ ພ້ອມກັບຄວາມໄວຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ

ຊ່ອງສຽບ USB 3.0, USB 3.1, ຊ່ອງສຽບ RAM, ຊ່ອງສຽບ SATA, ຊ່ອງສຽບ M2 ແລ ອື່ນໆ

 1. ເລືອກຂະໜາດ

ຂະໜາດທີ່ນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ EATX, ATX , Micro-ATX ແລະ  Mini-ITX ຊຶ່ງຂະໜາດນັ້ນກໍ່ພົວພັນເຖີງຈຳນວນຂອງ ຊ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ

 1. ຟັ່ງຊັ່ນອື່ນໆເພີ່ມຕື່ມ

ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການນັ້ນຢາກໃຫ້ມີຟັ່ງຊັ່ນນັ້ນຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນ: Overclock: ເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ແຮງໃຫ້ກັບຄອມພິວເຕີ (ມີການພົວພັນເຖີງການເລືອກ ຊີພີຢູ)

 1. ລາຄາກັບຄວາມຕ້ອງການ

ສິ່ງທີ່ສຸດທ້າຍກໍ່ຄື ລາຄາ ຄວນໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງເຮົາ.

en_USEnglish